Menu

Αθλητικές εκδηλώσεις ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ στη Βέροια

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τετράθλου-Quadrathlon – E.OM.T. με συν-διοργανωτή το Αθλητικό τμήμα του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, προσκαλούν τα Αθλητικά Σωματεία της Ε.ΟΜ.Τ. στις αθλητικές εκδηλώσεις και στην επιλογή (πρόκριση) των ελληνικών αποστολών του 2017.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  &  ΤΟΠΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ:

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό Στάδιο Φιλίππειον του Δήμου Βέροιας την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2017. Ώρα έναρξης 09:00.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΟΜΤ.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς και όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Τα  Δελτία Αθλητικής  Ιδιότητος πρέπει να  είναι  θεωρημένα  από Ιατρό και την ΕΟΜΤ.  Ή  διάρκεια  της  θεώρησης  είναι  ετήσια.  Η  σφραγίδα ιατρού στο Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητος δεν πρέπει να είναι η ίδια της ημέρας διεξαγωγής των αθλητικών εκδηλώσεων.  Τα μέλη συμμετέχουν ανεξαρτήτου βαθμού και πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο (ΔΑΙ).

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ε.ΟΜ.Τ. μέχρι και την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016. Η Δήλωση συμμετοχής αποστέλλεται σε έγγραφο της ΕΟΜΤ όπως κοινοποιείται.  Τα ονοματεπώνυμα των συμμετασχόντων και κάθε καταγραφή του σωματείου ή άλλων διευκρινιστικών σημειώσεων γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή.

4. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ:

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.                                   

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Υπεύθυνος εκδηλώσεων ορίζεται ο Γ. Γραμματέας της ΕΟΜΤ κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, για θέματα Ιατρικής κάλυψης και ασφάλειας. Ο Ιατρός καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων είναι παρών και την ευθύνη έχει το ΔΣ της Ε.ΟΜ.Τ.

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

Για την Επιτροπή Ενστάσεων - Κλήρωσης και Ζύγισης ορίζεται η Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΜΤ. Η ζύγιση των αθλητών θα αρχίσει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία της Ε.ΟΜ.Τ. (Βερόης 11, Βέροια),  ώρα 17:00 έως 19:00 και θα συνεχισθεί την Κυριακή από 08:30 έως 09:00. Τα μέλη συμμετέχουν  ανεξαρτήτου βαθμού και πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο (ΔΑΙ). Η ζύγιση θα γίνεται κατά σωματείο από τις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες. Η φωτογραφία του αθλητού – αθλήτριας πρέπει να είναι πρόσφατη.  Κατά  την  ζύγιση  ο  υπεύθυνος  του  συλλόγου πρέπει  να έχει  μαζί  του τα  Δελτία Αθλητικής  Ιδιότητος.  Θα πρέπει να  αναγράφονται  ευκρινώς  τα  ονόματα  των  αθλητών –τριών,  με  φωτογραφία,  σφραγίδα  του  συλλόγου  και  υπογεγραμμένα  από  τον Γ.   Γραμματέα. 

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:

Η επιτροπή διαιτησίας είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ε.ΟΜ.Τ. και Διεθνούς Ομοσπονδίας.  Οι  διαιτητές  πρέπει  να  φορούν  λευκό  πουκάμισο με  μπλε  γραβάτα,  μαύρο ή σκούρο μπλέ παντελόνι  και  άσπρα  αθλητικά  παπούτσια. Το μπλουζάκι των διαιτητών μπορούν να φορούν οι εκτελούντες διαιτητική και γραμματειακή υποστήριξη. Οι  διαιτητές  Α' & Β΄ κατηγορίας  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  σφυρίχτρα. Οι διαιτητές θα καλεστούν με ειδική πρόσκληση και θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της παρουσίας τους. Θα διαμείνουν με δική τους ευθύνη και θα προσκομίσουν το τιμολόγιο στην γραμματεία της Ε.ΟΜ.Τ.

Η  διαιτησία  στην σκιαμαχία  θα  διεξαχθεί  με  σημαιάκια  και το ηλεκτρονικό σύστημα για  την  ανάδειξη  των  νικητών.

Συνάντηση διαιτητών κριτών θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο ώρα 19:15 έως 20:15 στα γραφεία της Ε.ΟΜ.Τ.  

8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Κατά την διάρκεια των οι συναγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν το επίσημο ένδυμα του ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ με τους νέους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπονται φόρμες και χαρακτηρισμοί άλλων παρεμφερών αθλημάτων. Τα σύμβολα πρέπει να είναι της Ελληνικής, Διεθνούς και Πανευρωπαϊκής  ομοσπονδίας. Οι  προπονητές  πού  θα  συνοδεύουν  αθλητές  κατά  την  διάρκεια  των  αγώνων  πρέπει  να  φέρουν  αθλητική  περιβολή,   αθλητικά  παπούτσια  και  να  έχουν  απαραιτήτως  πετσέτα  και  ψυκτικό.

Στους αγώνες θα εφαρμοσθεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Η βαθμολογία για τους ΤΕΤΡΑΘΛΗΤΕΣ όπως ορίζονται στους Κανονισμούς Αγώνων της ΕΟΜΤ. Μετάλλια δίδονται στους Τετραθλητές όπως αναγράφονται στους κανονισμούς, Εσωτερικός Κανονισμός  ΕΟΜΤ, Κανονισμοί Εσωτερικών Διοργανώσεων, Κεφάλαιον Γ, άρθρο 5. 

Οι αθλητές – αθλήτριες συμμετέχουν με την ευθύνη των σωματείων τους. Πρέπει να επιδεικνύουν το ΔΑΙ στην ελλανόδικο επιτροπή. Το σπασουάρ και μασελάκι είναι υποχρεωτικό καθώς και η κάσκα για όλες τις ηλικίες στα ειδικά αθλήματα. Το κόκκινο και μπλέ καθορίζετε από το γιλέκο και τα προστατευτικά  των διαγωνιζομένων. Οι εκδηλώσεις δεν μπορούν να αρχίσουν αν δεν είναι παρών ο ιατρός των αγώνων ο οποίος ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ.

Για να διεξαχθεί κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν τρις συμμετέχοντες ανά κατηγορία το ελάχιστον. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται κατηγορίες τότε μετακινούνται στην πιο πάνω κατηγορία κιλών ή ηλικιών. Στις βαριές κατηγορίες μετακινούνται στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες.  

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 3, 51 και 56 των Κανονισμών της Ε.ΟΜ.Τ.  Σε ειδικά αθλήματα συμμετέχουν ανεξαρτήτου βαθμού. Η  διάρκεια  για  τους  Παίδες  Κορασίδες και Παμπαίδες Πανκορασίδες θα  είναι  2 γύροι  του  1,1/2  λεπτού  με  30΄΄  διάλειμμα,  για  δε  του  Έφηβους  Νεάνιδες  2  γύροι  των  2  λεπτών  με  30΄΄  διάλειμμα. Οι αθλητές Παίδες – Παμπαίδες, Κορασίδες – Πανκορασίδες συμμετέχουν στο δυναμόμετρο.

Οι συμμετέχοντες στο σύνθετο άθλημα του «ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ» συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλα τα αθλήματα. Τα μέλη συμμετέχουν  χρονολογικά.

Για την επιλογή της  ΕΟ  θαεφαρμοσθέι ο ΚΕΔ.

9. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (QUADRATHLON):

Άθλημα Α. - Ηλικιακές κατηγορίες:

Οι  ηλικιακές κατηγορίες των συμμετασχόντων έχουν  ως κάτωθι: 

α)   6  - 7 ετών,  Παμπαίδες-Πανκορασίδων  γεννηθέντες  1/1/2009 έως 31/12/2010.

β)   8 – 9 ετών,  Παμπαίδες  - Πανκορασίδες γεννηθέντες 1/1/2007 έως 31/12/2008.

γ)  10 – 11 ετών, Παίδες  -  Κορασίδες   γεννηθέντες 1/1/2005 έως 31/12/2006.

δ)   12 - 13 ετών,  Παίδες -  Κορασίδες  γεννηθέντες  1/1/2003 έως 31/12/2004.

ε)   14 έως 17 ετών.     Έφηβοι  -  Νεανίδες 1/1/2002 έως 31/12/1999.

στ) Ανδρών Γυναικών. Από 1-1-2000

Κατηγορίες Κιλών:

Παμπαίδων (6-7  ετών):              -22 κ., -28 κ., -34 κ., -40 κ., -46 κ., +46 κ.

Παμπαίδων (8-9  ετών):              -23 κ., -29 κ., -35 κ., -41 κ., -47 κ., +47 κ.

Πανκορασίδες (6-7 ετών):          -20 κ., -26 κ., -33 κ., -38 κ., -44 κ., +44 κ.

Πανκορασίδες (8-9 ετών):          -22 κ., -28 κ., -34 κ., -40 κ., -46 κ., +46 κ.

Παίδων (10 – 11 ετών):               -33 κ., -39 κ., -45., -51 κ., -57 κ., +57 κ.

Παίδων (12 – 13 ετών):               -35 κ., -40 κ., -45., -52 κ., -59 κ., +59 κ.

Κορασίδων (10 – 11 ετών):        -30 κ., -36 κ., -42 κ., -48 κ., -54 κ., +54 κ.

Κορασίδων (12 – 13 ετών):        -33 κ., -38 κ., -43 κ., -50 κ., -57 κ., +57 κ.

Εφήβων (14 -17 ετών):                -50 κ., -56 κ., -62 κ., -68 κ., -75 κ., +75 κ.

Νεανίδων (14-17 ετών):              -45 κ., -50 κ., -55 κ., -60 κ., -65 κ., +65 κ.

Ανδρών (18 και άνω):                  -57 κ., -63 κ., -70 κ., -78 κ., -85 κ., +85 κ.

Γυναικών (18 και άνω):               -50 κ.,  -56 κ., -62 κ., -68 κ., -75κ., +75 κ.

Σε περίπτωση που οι κατηγορίες είναι κάτω των τριών συμμετασχόντων θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός της σύμπτυξης των κατηγοριών προς την μεγαλύτερη κατηγορία.

Άθλημα Β. - Κατηγορίες βαθμών:

10 - 7 Κούπ,  6 - 3 Κουπ,  2 – 1 Κούπ.

1 Dan,  2 Dan,  3 Dan, 4 – 6 Dan

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται κατηγορία λόγω του αριθμού των αθλητών αθλητριών η οργανωτική επιτροπή θα αποφασίσει για την σύμπτυξη των κατηγοριών. 

Οι διαιτητές θα πρέπει να επιλέγουν με τον κάτωθι τρόπο τις φόρμες για τους αθλητές αθλήτριες.

10 – 7 Κούπ:  Sajo Jirugi, - Sajo Magki,  Chon-Ji έως Dan-Gun

6 – 3 Κούπ: Chon-Ji  έως Joong-Gun

2 – 1 Κούπ: Chon-Ji  έως Choong-Moo

1st degree: Chon-Ji  έως Ge-Baek

2nd degree: Chon-Ji  έως Juche

3rd degree: Chon-Ji έως  Choi-Yong

4th έως 6th degree: Chon-Ji έως  Moon-Moo

Άθλημα Γ. – Ηλικιακές κατηγορίες:

Παμπαίδων (6-7  ετών):  (δυναμόμετρο).  Τεχνικές: Πλάγια Κοφτή - Ημικυκλικό Λάκτισμα.

Παμπαίδων (8-9  ετών):                                           //

Πανκορασίδες (6-7 ετών):                                      //

Πανκορασίδες (8-9 ετών):                                      //

Παίδων (10 – 11 ετών):                                          //

Παίδων (12 – 13 ετών):                                          //

Κορασίδων (10 – 11 ετών):                                   //

Κορασίδων (12 – 13 ετών):                                   //

Εφήβων Νεανίδων (14 -17 ετών)           

Ανδρών Γυναικών (18 ετών και άνω)               

Αρχικός αριθμός σανίδων:

                                        Γροθιά                  Πλάγια κοφτή          Πλάγιο Λάκτισμα    Ημικυκλικό Λάκτισμα    Κυκλικό Λάκτισμα                      

Εφήβων

 1 σανίδα

1 σανίδα

2 σανίδες

2 σανίδες

2 σανίδες

Νεανίδων

 

1 σανίδα

1 σανίδα

1 σανίδα

 

Ανδρών

2 σανίδες

2 σανίδες

3 σανίδες

2 σανίδες

2 σανίδες

Γυναικών

 

1 σανίδα

2 σανίδες

2 σανίδες

 

Σε περίπτωση που οι κατηγορίες είναι κάτω των τριών αθλητών αθλητριών θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός της σύμπτυξης των κατηγοριών προς την μεγαλύτερη κατηγορία.

Άθλημα Δ. - Ηλικιακές κατηγορίες

                                             Εναέριο λάκτισμα        Εναέριο πλάγιο           Εναέριο πλάγιο          Εναέριο πλάγιο     Εναέριο πλάγιο

                                                προς τα πάνω       ημικυκλικό λάκτισμα     κυκλικό λάκτισμα    γυριστό λάκτισμα  λάκτισμα καθ’ ύψος

                                                                                                                                        360ο                          360ο

Παμπαίδες  (6-7)

        135 εκ.

 

 

 

         55 εκ.

Παμπαίδες  (8-9)

        145 εκ.

 

 

 

         55 εκ.

Παίδες  (10, 11)

        155 εκ.

       150 εκ.

 

 

         60 εκ. 

Παίδες  (12, 13)

        170 εκ.

       165 εκ.

 

 

         60 εκ.

Εφήβων

        210 εκ.

       190 εκ.

 

 

        110 εκ.

Ανδρών

        230 εκ.

       200 εκ.

 

 

        130 εκ.

                                                   Εναέριο λάκτισμα          Εναέριο πλάγιο                   Εναέριο πλάγιο

                                                           προς τα πάνω           ημικυκλικό λάκτισμα          λάκτισμα καθ’ ύψος                                                   

Πανκορασίδες  (6-7)

130 εκ.

 

               50 εκ.

Πανκορασίδες  (8-9)

145 εκ.

 

               50 εκ.

Κορασίδες (10, 11)

155 εκ.

           145 εκ.

               55 εκ.

Κορασίδες (12, 13)

170 εκ.

           160 εκ.

               55 εκ.

Νεάνιδες

180 εκ.

           170 εκ.

               100 εκ.

Γυναίκες

190 εκ.

           180 εκ.

εκ.

10. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η Επιλογή των Ελληνικών αποστολών για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Πανευρωπαϊκό Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017, θα γίνει από τα δηλωμένα και συμμετέχοντα μέλη σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Τα μέλη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην Ε.ΟΜ.Τ. με Δ.Α.Ι.

11. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΘΕΑΤΕΣ:

Η είσοδος για τους θεατές στο στάδιο είναι ελεύθερη .

12. ΔΙΑΜΟΝΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ:

Οι αποστολές μπορούν να διαμείνουν στα κάτωθι ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας με δική τους ευθύνη.

Μακεδονία  (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 400μ.)  τηλ. 23310 66902

Αιγές Μέλαθρον (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 800μ.) τηλ. 23310 77777

Villa elia  (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 400μ.)  τηλ. 23310 2600 .

Βέροια  (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 2χιλμ.)    τηλ. 23310 93112

Αγρόκτημα Καψάλη  (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 5χιλμ.) τηλ. 23310 44471

Veriopolis Hotel  (απόσταση από Φιλίππειο Στάδιο 3χιλμ.) τηλ. 23311 00540

Lozitsi  Hotel (απόσταση από Φιλίππειο 800μ) τηλ. 23310 22327

 

Ότι δεν προβλέπετε στην παρούσα επίσημη πρόσκληση αρμόδια είναι η επιτροπή της Διαιτησίας και οι γενικότερες διατάξεις του καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας «Τετράθλου»-Ε.ΟΜ.Τ.

 

Για το Δ.Σ.                 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                       Ο Γ. Γραμματέας

GM Παναγιώτης Γιαλαμάς                                                                               Κος  Αναστάσιος Παπαδόπουλος

 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,  Διεύθυνση Αγωνιστικού  Αθλητισμού.

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περιφέρεια Ημαθίας

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας  - Κλειστό Γυμναστήριο ΦΙλίππειο.   

                                                        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ» ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σάββατο    26 Νοεμβρίου 2016.

Αφίξεις  αποστολών , έλεγχος καταγραφών συμμετασχόντων.

17:00 -  19:00 Ζύγιση

19:15  - 20:15 Συνάντηση Διαιτητών Κριτών.

20:30  Έκτακτη Γενική Συνέλευση σωματείων  μελών  ΕΟΜΤ

Κυριακή    27 Νοεμβρίου 2016.

08:30 -  09:00  Ζύγιση

09:30  -  19:30 Αγώνες ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ

17:00  -  19:30 Αγώνες – Απονομές      

επιστροφή στην κορυφή

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να παρέχουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε εκτίμηση για το target group μας και τον τρόπο χρήσης που κάνει, για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις του κοινού αυτού (και έτσι μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του), να επιταχύνει τις αναζητήσεις και να αναγνωρίζουμε κάποιον όταν επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα cookies, δε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικών καρτών, αλλά χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες πληροφορίες για να βοηθήσουν στη βελτίωση της πλοήγησης στο site. Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες, βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας και σας βεβαιώνουμε ότι είμαστε ειλικρινείς και σαφείς αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

H πολιτική των Cookies

Για να κάνετε πλήρη χρήση των στοιχείων στην ιστοσελίδα μας, ο υπολογιστής σας, το tablet ή το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να δέχεται cookies, για να μπορούμε να σας παρέχουμε μόνο ορισμένες εξατομικευμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας με τη χρήση τους. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση ή τα στοιχεία πληρωμής. Απλά κρατάνε τα στοιχεία με τα οποία κάνετε τη σύνδεση. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να περιορίσετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε τα cookies από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον browser σας, για να γίνει αυτό. Κάθε browser είναι διαφορετικός, οπότε επιλέξτε από το μενού την επιλογή "Βοήθεια" (ή χειροκίνητα στη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου) για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις επιλογές σχετικά με τα cookies.