Οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Κ16 και Κ14 της ΕΠΣ Ημαθίας

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (8/10) η κλήρωση των πρωταθλημάτων Κ16 και Κ14 της ΕΠΣ Ημαθίας.

Το πλήρες πρόγραμμα:

Κ16

1η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 

2η αγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

3η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 

4η αγωνιστική
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 

5η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 

6η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 

7η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

8η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

9η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 

10η αγωνιστική
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 

11η αγωνιστική
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 

12η αγωνιστική
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 

13η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 

14η αγωνιστική
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

15η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 

16η αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 

17η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

18η αγωνιστική
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 

19η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

20η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

21η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 

22η αγωνιστική
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ: - 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 

Κ14 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 

2η αγωνιστική
Κενταυρος Μελικης - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 

3η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - Κενταυρος Μελικης: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 

4η αγωνιστική
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
Κενταυρος Μελικης - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 

5η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Κενταυρος Μελικης: - 

6η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - Κενταυρος Μελικης: - 

7η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 
Κενταυρος Μελικης - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 

8η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 

9η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - Κενταυρος Μελικης: - 
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 

10η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
Κενταυρος Μελικης - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ: - 

11η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - Κενταυρος Μελικης: - 

12η αγωνιστική
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ: - 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 
Κενταυρος Μελικης - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 

13η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ: - 
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: - 
Κενταυρος Μελικης - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 

14η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ: - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - Κενταυρος Μελικης: - 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ: - 

Κ14 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 

2η αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

3η αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

4η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 

5η αγωνιστική
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

6η αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

7η αγωνιστική
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 

8η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: - 

9η αγωνιστική
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ: - 
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: - 

10η αγωνιστική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ: - 
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ: - 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ: -