• ΒΕΡΟΙΑ
  • Posted
  • Διαβάστηκε 672 φορές

Σε 15 μέρες θα πρέπει να καλυφθεί το Μ.Κ. των 300.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε χθες Πέμπτη 27/6, η απόφαση της προσωρινής επιτροπής της ΠΑΕ, της 26ης Ιουνίου 2019,με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» (παλιά επωνυμία «Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ΒΕΡΟΙΑ»),

 της οποίας ηγείται ο πρόεδρος του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ Στέφανος Αποστολίδης, με την οποία καλεί  τα μέλη του, όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ασκήσουν το δικαίωμά τους για την κάλυψη του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που ανέρχεται σε 300.000 €, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης 30 €, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντας ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να λάβει ο καθένας.

Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο των 300.000 ευρώ δεν καλυφθεί από τα μέλη του νέου συλλόγου, τότε η διοίκησή του θα στραφεί στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι θα κληθούν να γίνουν μέτοχοι στη νέα ΠΑΕ, με τις ίδιες προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Το πιθανότερο πριν τις εκλογές, αναμένεται από το Υπουργείο Αθλητισμού η έγκριση της σύστασης της νέας ΠΑΕ και η απόκτηση του νέου ΑΦΜ της, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να ανακοινωθεί τίποτα επίσημα, έστω και από την προσωρινή επιτροπή του Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ.