Εν Βεροία

Το συγκεκριμένο αγροτικό ή επαγγελματικό Ι.Χ. είναι εγκατελειμμένο στην οδό Πιερίων, επάνω στο πεζοδρόμιο και μπροστά από οικοδομή, η οποία είναι μισοτελειωμένη. Δυστυχώς ούτε παλαιότερα η Δημοτική Αστυνομία, πολύ δε περισσότερο τώρα, ελλείψει αυτής, ενδιαφέρθηκε κάποιος αρμόδιος να απομακρύνει το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο έχει σχεδόν θαφτεί από τα χόρτα που έχουν φυτρώσει γύρω και πάνω απ' αυτό. Η εικόνα είναι άσχημη και κάποιος θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον....